Nederlands (België) Nederlands (Nederland) Deutsch English English Français Italiano Chinese

State of the Art toepassingen

AVT Europe nv ontwerpt, produceert en levert 'state of the art' toepassingen geheel op vraag of in nauwe samenwerking met de klant.

Hiervoor beschikt AVT Europe nv over een uitgebreide kennis en ervaring inzake mechanische, elektrische of softwarematige onderdelen. Alle onderdelen of complete machines kunnen 'in house' ontworpen en gebouwd worden.

Een voorbeeld van dergelijke machine is de bouw van 2 op maat gemaakte kranen voor een onderzoekscentrum in Genève. in nauwe samenwerking met het onderzoekscentrum ontwierp en produceerde AVT Europe nv een kraan welke radiogestuurd in een ondergrondse tunnel ingezet kan worden om diverse onderhoudswerken uit te voeren. Wegens de mogelijke kans op radioactieve straling binnen in de tunnel diende de kraan aan speciale eisen te voldoen, zowel op mechanisch als elektrisch vlak.

Kraan op maat voor deeltjesversneller Cern
Kraan voor deeltjesversneller Cern
Kraan op maat voor deeltjesversneller Genève
Cern  deeltjesversneller Genève
Cern deeltjesversneller Genève